kesikli veya yarı sürekli çözücü ekstraksiyonu ile altın rafine etme